Versiunea revizuită a Programului Interreg – IPA de Cooperare Transfrontalieră România – Serbia a fost transmisă astăzi la Comisia Europeană

Download Program revizut

O versiune revizuită a Programului Interreg – IPA de Cooperare Transfrontalieră România – Serbia a fost transmisă pentru aprobare Comisiei Europene, astăzi, 31 martie.

În această versiune au fost integrate observațiile transmise de Comisia Europeană după ce, în data de 26 septembrie 2014, România și Republica Serbia au transmis oficial Programul Interreg – IPA de Cooperare Transfrontalieră România – Serbia către CE.

Programul Interreg – IPA de Cooperare Transfrontalieră România – Serbia continuă finanțarea cooperării transfrontaliere în zona de graniță româno-sârbă, prin intermediul Instrumentului de Asistență pentru Preaderare (IPA II), cu sprijinul Uniunii Europene și al guvernelor celor două state.

Aria eligibilă a viitorului Program este constituită din județele Timiș, Caraș Severin și Mehedinți (din România) și districtele Severno Banatski, Srednje Banatski, Južno Banatski, Braničevski, Borski, Podunavski (din Republica Serbia).

Bugetul total al programului va fi de 88.124.999 de euro, din care 74.906.248 de euro reprezintă finanțare nerambursabilă din fondurile Uniunii Europene. În perioada 2014-2020, vor putea fi finanțate proiecte pe 4 axe prioritare (cu excepția axei prioritare de asistență tehnică), în domeniile promovării ocupării forței de muncă și serviciilor pentru o creștere favorabilă incluziunii – 18 milioane de euro, protecției mediului și managementului riscurilor – 21 milioane de euro, mobilității şi accesibilității sustenabile – 21 milioane de euro şi atractivității pentru turism sustenabil – 18 milioane de euro.

România îndeplinește în continuare rolul de Autoritate de Management (prin Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice), Autoritatea Națională fiind stabilită în cadrul Biroului de Integrare Europeană – Guvernul Republicii Serbia, iar Secretariatul Tehnic Comun este organizat la Timişoara, în cadrul Biroului Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Timişoara, fiind sprijinit de Antena STC stabilită la Vršac, Republica Serbia. Auditul la nivelul Programului va fi realizat de către Autoritatea de Audit de pe lângă Curtea de Conturi din România, iar atribuțiile de certificare vor fi îndeplinite de către Autoritatea de Management.

De asemenea, în perioada imediat următoare, va fi elaborat ghidului solicitantului, urmând ca primul apel pentru propuneri de proiecte să fie lansat în cea de-a doua jumătate a anului 2015.

Potențialii beneficiari, precum și toți cei interesați de activitatea de programare a cooperării transfrontaliere româno-sârbe pot obține mai multe informații accesând secțiunea 2014-2020 din cadrul site-urilor: www.brct-timisoara.ro și www.romania-serbia.net.

 

print

 2,124 total views,  1 views today