Public consultation on the final version of the Interreg IPA III Romania-Serbia Programme

Javne konsultacije o konačnoj verziji Interreg IPA III programa Rumunija-Srbija

Zajednička radna grupa za programski period 2021-2027 odobrila je 3. juna 2021. konačnu verziju Interreg IPA III programa Rumunija-Srbija.

Programski dokument će biti poslat na odobrenje Evropskoj komisiji nakon objavljivanja važećih evropskih propisa.

Stoga, u narednom periodu, sve zainteresovane strane mogu i dalje slati svoj doprinos i predloge za poboljšanje na sledeću mejl-adresu: ipacbc@brct-timisoara.ro   

Svi dokumenti od javnog interesa u vezi sa sledećim Programom objavljeni su na veb stranici www.romania-serbia.net

print

 2,409 total views,  7 views today