Second meeting of the Joint Working Group

On Thursday, January 23, in Vrsac, Serbia, the second meeting of the Joint Working Group for programming was held, in order to prepare the future Programme for cross-border cooperation on the Romanian-Serbian border, for the 2021-2027 programming period.

PRESS RELEASE


Joi, 23 ianuarie, a avut loc, la Vârșeț, în Serbia, cea de-a doua întâlnire a Grupului comun de lucru pentru programare, în vederea pregătirii viitorului Program de cooperare transfrontalieră la granița româno-sârbă, aferent perioadei de programare 2021-2027.

COMUNICAT DE PRESA


U četvrtak, 23. januara, u Vršcu, Srbija, održan je drugi sastanak zajedničke radne grupe za programiranje, u vidu pripreme budućeg Programa prekogranične saradnje Rumunija-Srbija za period 2021-2027.

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

print