România-Serbia 2021-2027: a fost selectat ONG-ul cu statut de membru în grupul comun de lucru pentru programarea viitorului program

În perioada 2021-2027, România va beneficia de asistență financiară comunitară nerambursabilă pentru dezvoltarea de programe și proiecte de cooperare teritorială europeană, având ca scop dezvoltarea echilibrată a întregului teritoriu comunitar, prin încurajarea cooperării și schimbului de bune practici între regiunile Uniunii Europene, precum și pentru cooperarea cu statele terțe.

În vederea pregătirii participării României în noul Program de cooperare transfrontalieră la granița româno-sârbă aferent perioadei de programare 2021-2027, se va înființa un grup comun de lucru pentru programare, care va cuprinde reprezentanți de la nivelul graniței, precum și actori cheie relevanți de la nivel local, regional și național din domeniile preconizate a primi finanțare prin viitorul program. Grupul de lucru va avea atribuții în planificarea strategică de la nivelul ariei eligibile și a programării utilizării asistenței comunitare alocate programului pentru perioada 2021-2027.

Pentru asigurarea unui cadru transparent de colaborare instituțională, în perioada august-septembrie 2019, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP) a organizat procesul de selecție a ONG-ului (și a persoanei reprezentante) care va face parte din componența grupului comun de lucru pentru programarea viitorului Program de cooperare transfrontalieră Romania-Serbia, iar, în urma evaluării propunerilor transmise, a fost selectată ca membru Fundația ACTIVITY pentru resurse umane şi dezvoltare durabilă.

În perioada imediat următoare va avea loc consultarea actorilor-cheie, în cadrul unor întâlniri de lucru organizate în aria Programului. De asemenea, toate documentele de interes public referitoare la următorul Program vor fi publicate pe site-ul www.romania-serbia.net, instituțiile interesate fiind invitate să formuleze propuneri sau observații.

* * *

În perioada 2014-2020, MDRAP gestionează, în calitate de Autoritate de Management, Programul Interreg-IPA CBC Romania-Serbia.

Programul Interreg-IPA de Cooperare Transfrontalieră România-Serbia continuă finanțarea proiectelor de cooperare transfrontalieră în zona de graniță româno-sârbă pentru perioada de programare 2014-2020, prin intermediul Instrumentului de Asistență pentru Preaderare (IPA II), cu sprijinul Uniunii Europene și al guvernelor celor două state.  Programul a fost aprobat de Comisia Europeană pe 6 august 2015.

Primul apel pentru propuneri de proiecte care a inclus și apelul pentru proiecte strategice a fost lansat în 15 septembrie 2015, iar bugetul alocat acestui apel a fost de 27,9 milioane euro IPA, la care s-au adăugat 22,5 milioane euro IPA – bugetul alocat pentru propunerile de proiecte strategice. Până în prezent au fost contractate 32 de proiecte normale și cele 2 proiecte strategice în valoare de aproximativ 46,8 milioane euro  (fonduri IPA).

Lansarea celui de-al doilea apel pentru propuneri de proiecte a avut loc pe 27 noiembrie 2017 și termenul limită de depunere a propunerilor de proiecte a fost 24 aprilie 2018. Bugetul alocat este de 20,2 milioane euro (fonduri IPA) şi au fost depuse 176 de propuneri de proiecte în valoare de aproximativ 100 milioane euro.

Comitetul Comun de Monitorizare al Programului, desfăşurat la sfârșitul lunii ianuarie a.c, a aprobat spre finanțare 33 de proiecte din cadrul celui de-al doilea apel pentru propuneri de proiecte, în valoare totală de aproximativ 20 de milioane de euro, și, în prezent, acestea sunt în etapa de pre-contractare.

Aria eligibilă a Programului este constituită din județele Timiș, Caraș Severin și Mehedinți (din România) și districtele Severno Banatski, Srednje Banatski, Južno Banatski, Braničevski, Borski, Podunavski (din Republica Serbia).

România îndeplinește în continuare rolul de Autoritate de Management (prin MDRAP), Autoritatea Națională fiind stabilită în cadrul Ministerului Integrării Europene – Guvernul Republicii Serbia, iar Secretariatul Comun este organizat la Timişoara, în cadrul Biroului Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Timişoara. Auditul la nivelul Programului este realizat de Autoritatea de Audit de pe lângă Curtea de Conturi din România.

print