Selecție ONG pentru Grupul comun de lucru pentru programarea viitorului program de cooperare transfrontalieră Romania-Serbia 2021-2027

În perioada 2021-2027, România va beneficia de asistență financiară comunitară nerambursabilă pentru dezvoltarea de programe și proiecte de cooperare teritorială europeană având ca scop dezvoltarea echilibrată a întregului teritoriu comunitar, prin încurajarea cooperării și schimbului de bune practici între regiunile Uniunii Europene, precum și pentru cooperarea cu statele terțe.

În perioada 2014-2020, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice gestionează, în calitate de Autoritate de Management, Programul Interreg IPA CBC Romania-Serbia.

În vederea pregătirii participării României în noul Program de cooperare transfrontalieră la granița româno-sârbă aferent perioadei de programare 2021-2027, se va înființa un Grup comun de lucru pentru programare. Grupul de Lucru cuprinde reprezentanți de la nivelul graniței, precum și actori cheie relevanți de la nivel local, regional și național din domeniile preconizate a primi finanțare prin viitorul program. Grupul de Lucru va avea atribuții în planificarea strategică de la nivelul ariei eligibile și a programării utilizării asistenței comunitare alocate programului pentru perioada 2021-2027.

Pentru asigurarea unui cadru transparent de colaborare instituțională, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice organizează procesul de selecție a ONG-ului (și a persoanei reprezentante) care va face parte din componența Grupului comun de lucru pentru programarea viitorului Program de cooperare transfrontalieră Romania-Serbia.

Astfel, MDRAP a decis organizarea unui proces de selecție transparent a unui reprezentant al ONG-urilor active în domeniul social (educație, știință, cercetare, cultură, protecție socială, minorități, drepturile omului), al protecției mediului sau al turismului, prin publicarea anunțului de intenție, împreună cu cerințele pentru selectare.

Organizațiile interesate sunt invitate să transmită scrisorile de intenție privind participarea ca membru în Grupul comun de lucru pentru programarea viitorului Program de cooperare transfrontalieră Romania-Serbia 2021-2027, însoțite de documentele menționate în anunțul de intenție, până la data de 16.09.2019.

Pentru mai multe detalii, vă rugăm să consultați:
• anunțul de intenție;
• grila de evaluare;
• Programul Interreg IPA de Cooperare Transfrontalieră România-Serbia (la adresa www.romania-serbia.net)

print