Împrumuturi pentru asigurarea prefinanţării şi/sau cofinanţării proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile

În atenția beneficiarilor români,

Unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale pot solicita, inclusiv pentru asociaţiile de dezvoltare intercomunitară, de la Ministerul Finanţelor Publice, în cursul anului 2018, contractarea de împrumuturi din venituri din privatizare, înregistrate în contul curent general al Trezoreriei Statului, în limita sumei de 800.000 mii lei, pentru asigurarea prefinanţării şi/sau cofinanţării proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile, inclusiv pentru cheltuielile neeligibile asociate proiectelor.”

Astfel, a fost publicată în acest sens Ordonanța nr. 8/23.08.2018 și normele metodologice aferente – aprobate prin Ordinul nr. 2975/30.08.2018

ORDONANTA nr. 8 din 23 august 2018
ORDIN nr. 2975 din 30 august 2018
NORME METODOLOGICE din 30 august 2018.pdf

print

1,955 total views, 7 views today