Aprobarea Ghidului Aplicantului pentru cel de-al doilea apel pentru propuneri de proiecte în cadrul Programului Interreg IPA de Cooperare Transfrontalieră România-Serbia

Joi, 16 noiembrie a.c., s-a desfășurat, la Buziaș, cea de-a patra reuniune a Comitetului Comun de Monitorizare al Programului Interreg IPA de Cooperare Transfrontalieră România-Serbia.
Cu această ocazie, a fost aprobat Ghidul Aplicantului pentru cel de-al doilea apel pentru propuneri de proiecte din cadrul Programului Interreg IPA de Cooperare Transfrontalieră România-Serbia.
* * *
Programul Interreg IPA de Cooperare Transfrontalieră România-Serbia continuă finanțarea proiectelor de cooperare transfrontalieră în zona de graniță româno-sârbă pentru perioada de programare 2014-2020, prin intermediul Instrumentului de Asistență pentru Preaderare (IPA II), cu sprijinul Uniunii Europene și al guvernelor celor două state.
În urma primului apel pentru propuneri de proiecte, lansat pe 15 septembrie 2015, au fost contractate proiecte în valoare de 46,4 milioane de Euro.
Fondurile europene nerambursabile alocate pentru cel de-al doilea apel pentru propuneri de proiecte din cadrul Programului Interreg IPA de Cooperare Transfrontalieră România-Serbia sunt în valoare de 20.276.320 euro. În perioada 2014-2020, vor putea fi finanțate proiecte pe 4 axe prioritare, în domeniile: promovarea ocupării forței de muncă și serviciilor pentru o creștere favorabilă incluziunii, protecția mediului și managementului riscurilor mobilitate şi accesibilitate sustenabile, atractivitate pentru turism sustenabil.
Aria eligibilă a Programului este constituită din județele Timiș, Caraș Severin și Mehedinți (din România) și districtele Severno Banatski, Srednje Banatski, Južno Banatski, Braničevski, Borski, Podunavski (din Republica Serbia).
România îndeplinește rolul de Autoritate de Management (prin Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurile Europene), Autoritatea Națională fiind stabilită în cadrul Ministerului Integrării Europene din Serbia, iar Secretariatul Comun este organizat la Timişoara, în cadrul Biroului Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Timişoara, fiind sprijinit de Antena SC stabilită la Vršac, Republica Serbia. Auditul la nivelul Programului este realizat de către Autoritatea de Audit de pe lângă Curtea de Conturi din România, iar atribuțiile de certificare sunt îndeplinite de către Autoritatea de Management.
Potențialii beneficiari, precum și toți cei interesați de cooperarea transfrontalieră româno-sârbă în cadrul Programului Interreg IPA de Cooperare Transfrontalieră România – Serbia pot obține mai multe informații accesând secțiunea 2014-2020 din cadrul site-urilor: www.brct-timisoara.ro și www.romania-serbia.net.

 

print

3,878 total views, 7 views today